Aktivity
POPDESIGN

Pozývame vás na otvorenie výstavy študentov bratislavských vysokých škôl
VŠVU a FA TU

POPDESIGN

26. 4. 2007 o 19:00 

Organizátori:  Slovenské centrum dizajnu
                         
Kurátori:
Ivan Luknár – študent VŠVU

Mgr. Daša Dúbravová, SCD

Miesto:
Satelit, výstavno-informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava


Termín:
26. 4.- 10. 5. 2007

Slovenské centrum dizajnu poskytlo príležitosť študentom Fakulty architektúry TU - Ústavu dizajnu a katedier Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave usporiadať výstavu pod názvom POPDIZAJN, ktorú sami iniciovali a pripravili. 30 študentov predstavuje vo výstavnom priestore SATELIT širokú kolekciu objektov, šperkov, modelov, animácií, plagátov, fotografií, maľby a inštalácií. Spája ich širšie chápanie dizajnu v zmysle vizuality súčasného sveta, ktorá je bohatým zdrojom tvorivej inšpirácie pre rôzne médiá. Výtvarných práce z rôznych odborov v jednom priestore sú otvorenou výzvu na komunikáciu – medzi autormi, výtvarnými konceptmi i medzi tvorcami a verejnosťou.

Výstava je prvou podobou akciou, na ktorej sa podieľajú spoločne študenti dvoch bratislavských škôl – Ústavu dizajnu na Technickej univerzite a Vysokej školy výtvarných umení.  

„Aj keď v názve akcie je slovo dizajn, návštevníci sa môžu tešiť na širší záber a veľkú rozmanitosť exponátov. Predstavia sa študenti s rôznymi viac či menej umeleckými projektmi a výrazovými prostriedkami. Hranice sa často posúvajú a niekedy aj zmazávajú.
Základnou myšlienkou bolo ponúknuť mladým a tvorivým študentom priestor a motiváciu na zrealizovanie svojich vlastných projektov. Veľký dôraz sme kládli na samotnú inštaláciu, ktorá dokáže veľa zvýrazniť. Študenti mali maximálnu voľnosť a rozlet. Pre mnohých z nich je to prvá verejná výstava.“ Ivan Luknár, študent Katedry dizajnu, VŠVU Bratislava

Zoznam vystavujúcich študentov nájdete na www.sdc.sk
 
Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Daša Dúbravová
0903/186 439, dubravova@sdc.sk