Aktivity

Dve výstavy dizajnu v Prešove

Slovenské centrum dizajnu pripravilo v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove dve výstavy dizajnu, ktoré mali svoje premiéry v predchádzajúcom polroku. Slovenská typografia, generácia 70. a 80. rokov sa najskôr predstavila v novembri 2007 vo Viedni a tohto roku vo Varšave a Berlíne. Výstava Zážitok zo stolovania je doplnená reinštalácia výstavy, ktorá videli ako prví návštevníci Fóra dizajnu v Nitre na veľtrhu Nábytok a bývanie 2008.
Výstavy budú otvorené od 19. júna 2008 do 7. septembra 2008 v Šarišskej galérii v Prešove.
Info + obrázky: sdc@sdc.sk, alebo www.sdc.sk

Slovenská typografia
Generácia 70. a 80. rokov

Výstava 28 umelcov, ktorí začali tvoriť v 70. a 80. rokoch v kurátorskom výbere prof. Ľubomíra Longauera.
Výstava predstavuje výber zo širokej kolekcie, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu prof. Longauera v oblasti typografických počinov od prelomu 19. a 20. storočia až po súčasnosť. O svojom výskume profesor Longauer hovorí: „Sledujeme hlavný cieľ odstrániť výstavné a umeleckohistorické manko v typografickej tvorbe a zároveň upriamiť pozornosť na túto oblasť, ktorá akoby v poslednom čase vypadla nielen z výtvarného umenia, ale i kultúry. Chceme zdôrazniť kontinuitu vývoja. Kvôli nedostatku inštitúcií a zlému stavu archívov sa postupne vytvoril v mladších generáciách pocit bezdejinnosti. Skromné slovenské dejiny typografie sú však napriek diskontinuite pozoruhodné.“
Súčasný výber prezentuje 28 umelcov z dvoch generácií, ktorých tvorba začala v zložitom období normalizácie v  70. a 80. rokoch. Popri dielach z tohto obdobia však výstava oboznamuje  aj s ich súčasnou tvorbou. Výstava je prehliadkou príkladov vzťahu písma, znaku a obrazu v širokej škále možností. Na výstave sú ukážky značiek, vizuálneho štýlu, plagátov, knižnej grafiky, no aj voľná tvorba, ktorá využíva prvky typografie.
K výstave bol vydaný obojstranný plagát – katalóg s textom kurátora.

Vystavujúci umelci:
Dušan Junek, Tomáš Písecký, Pavel Blažo, Daniel Zachar, Jozef Habodász, Juraj Žilinčár, Dezider Tóth, Rudolf Sikora, Peter Ďurík, Peter Roller, Svetozár Mydlo, Ľubomír Longauer,
Dušan Kálay, Daniel Fisher, Ján Zavarský, Viktor Hulík, Pavel Choma, Zuzana Chmelová,
Eva Kovačevičová-Fudala, Stanislav Stankóci, Ivan Bíly, Ján Novosedliak, Jozef Dobiš,
Pavol Rozložník, Milan Machajdík, Peter Pisár, Vladislav Rostoka,  Jozef Dóka

Zážitok zo stolovania
Výstava predstavuje výber z tvorby profesionálnych dizajnérov a ateliérové práce študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach na tému stolovanie. Sú to malé stolovacie predmety – taniere, misy, poháre, vázy, koreničky z keramiky, porcelánu, skla, kovu a dreva, ako aj niekoľko nápadov, ako využiť textil pri stolovaní. Stolovacie prvky sú  inšpiratívne predovšetkým v obsiahlej kolekcii študentských prác, ktoré využívajú nové nápady, vtip, zveličenie, aby zaujali, pobavili a osviežili.
Výstava predstavuje aj kolekciu stôl Trampolino a  stoličky Mash ktorú navrhol mladý dizajnér Cyprián Koreň pre výrobcu Amidesign v Kremnici. Kolekcia dostala cenu Fóra dizajnu 2008 v marci 2008 na veľtrhu Nábytok a bývanie.
K výstave je vydaná skladačka.

Vystavujúci dizajnéri.
Peter Bližnák, Miroslav Debnár, Zdeno Högh, Patrik Illo,
Cyprián Koreň, Júlia Kunovská, Ivica Markovičová,
Petr Šipoš, Yannick Terray,Tibor Uhrín
Vystavujúci výrobcovia
Amidesign, s. r. o., Kremnica, Rona, a. s, Lednické Rovne
Vystavujúci študenti:
Martin Bu, Samuel Rihák, Lucia Fabiánová, Markéta Nováková, Eva Srníková, Monika Toporová, Stanislava Wagnerová, Danica Balgavá, Lucia Bartková, Andrea Zendeková, Hana Blažejová, Veronika Kostková, Zuzana Šišovská, Lucia Babjaková, Martin Šmahovský, (VŠVU Bratislava)
Silvia Bárdová,, Júlia Dologová, Lucia Jarošová, Michaela Podolanová (TU Košice)
Ondrej Aľušík, Sanja Porubič (STU Bratislava)

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
pekarova@sdc.sk , sdc@sdc.sk, www.sdc.sk

 

Fotogaléria