Aktivity
Recyklovať, reparovať, rešpektovať...

Výstava predstavuje vybrané práce 35 profesionálov a študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí zareagovali na výzvu Slovenského centra dizajnu a pokúsili sa o aplikáciu princípov ústretového prístupu k životnému prostrediu v dizajne. Kritériami výberu boli najmä hodnota nápadov, kreativita, kvalita stvárnenia.
Recyklácia je často využívanou metódou na podnecovanie kreativity v školských ateliéroch. Pracovať s použitými materiálmi a predmetmi a predlžovať život odhodených vecí, ktoré nič nestoja a sú vlastne odpadom, je mnohokrát vítaným východiskom z núdze. Súčasne je to však inšpiratívna cesta pre tvorbu, ktorá prináša zaujímavé vtipné a prekvapujúce výsledky. Elektro-odpad, perá, ktoré prestali písať, prázdne sklenené fľaše, časti starého nábytku a nefunkčných vodoinštalácií či množstvo vynosených šiat – to všetko môže byť základom pre nový produkt s novou funkciou a svojskou estetikou. Výstava ponúka mnoho dobrých príkladov takýchto riešení, napríklad v solitéroch z oddelenia tvarovania dreva Mariána Hubu zo Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, ktorý sa tejto téme venuje programovo a dlhodobo. Iná cesta, a zrejme náročnejšia, je odolať pri návrhu nového dizajnu zvodom rozmanitosti materiálov a použiť ich striedmo – aj takýto produkt sa na výstave nájde.
Možností, ako prostredníctvom dizajnu šetriť energiu, materiál či ľudskú prácu je veľa – nejde len o dizajn produktu, estetiku a vizualitu, ale môžu to byť nové koncepcie tvorby prostredia (interiéru, exteriéru), logistiky, služby... Je to téma, možno povedať, trvalá, a tak nekončí ani pozornosť, ktorú tejto téme SCD venuje.

Výstava je súčasťou projektu rakúsko-slovenskej spolupráce  Re:Design(net)WORK.
http://www.leithen3.com/umfragesystem/umfrage.php?um_id=3
http://www.redesign-network.eu/ 

Sprievodné akcie počas výstavy

neOXIDuj!
Prehliadka minútových filmov zo súťaže, ktorú organizuje festival Azyl pod záštitou Britskej ambasády. Cieľom súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúce klimatické podmienky, ktoré sa dotýkajú aj Slovenska. Animované a hrané filmy, dokumenty, experimenty od amatérskych aj profesionálnych filmárov od 13 do 30 rokov.  www.azyl.sk, www.neoxiduj.sk

Malé Tajomstvo krovín
, réžia Samo Ivaška
Premietanie dokumentu o „recyklovanom svete“ výtvarníka Fera Guldana.
Fero Guldan  žije  v   recyklovanom dome vo Svätom Jure so svojou rodinou, ktorý sám postavil, kde tvorí svoje výtvarné diela, pasie kozy a žije iným spôsobom života. 

Toxic tech
, film Greenpeace
Premietanie filmu spojené s prednáškou Kateřiny Věntusovej na tému Elektro odpad a diskusiou sa uskutoční  9. 10. 2009 o 13,00 
Kateřina Věntusová pracuje pre organizáciu Greenpeace už viac ako štyri roky. Venuje sa témam súvisiacim s vplyvom nebezpečných chemikálií na životné prostredie a ľudské zdravie. Greenpeace sa v tejto súvislosti venuje najmä environmentálnym záťažiam a elektronickému odpadu.

Prednáška
     
Prof. Mikuláš Huba – Dizajn pre udržateľnú budúcnosť, október 2009
Mikuláš Huba pracuje na geografickom ústave SAV ako  je environmentálny geograf. Je predsedom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život.