Recyklovať, reparovať, rešpektovať...


Pozor! Nový termin uzávierky: 28. jún 2009

Recyklovať, reparovať, rešpektovať je téma výstavy, ktorú pripravuje Slovenské centrum dizajnu na jeseň 2009 vo Výstavnom a informačnom bode SATELIT. K účasti na výstave poyývame študentov i profesionálov, ktorí sa tejto téme cielene alebo aj občasne venujú a chcú svoje návrhy a riešenia predstaviť verejnosti.

- Recyklovať použité materiály a veci
- Reparovať použité predmety a predlžovať ich život
- Rešpektovať hodnotu prírodných zdrojov a ľudskej práce

...toto sú zásady, ktoré prispievajú k znižovaniu poškodzujúcich zásahov voči životnému prostrediu. Dizajn im dáva konkrétnu podobu a overuje ich váhu a možnosti. Recyklácia použitých materiálov a predmetov je častou cestou na podnecovanie kreativity v školských ateliéroch – limitované zdroje na výučbu sú ideálnym dôvodom na šetrenie, používanie materiálov, ktoré nič nestoja a sú vlastne odpadom, a že sú naozaj inšpiratívne, presviedčajú mnohé výstavy študentských prác. Sú zaujímavé, vtipné a prekvapujúce a radi by sme ich na výstave ukázali. Preto aj náš pôvodný zámer bol pripraviť študentský salón s témou recyklácie. Ale zvolili sme trochu náročnejší cieľ – chceme nájsť aj iné, možno menej vizuálne atraktívne, ale o to sofistikovanejšie a pádnejšie riešenia otázky, čo s ústretovosťou voči životnému prostrediu môže urobiť dizajn.

Možností, ako prostredníctvom dizajnu ušetriť energiu, materiál či ľudskú prácu je veľa – nejde len o dizajn produktu, estetiku a vizualitu, ale môže to byť riešenie prostredia (interiéru, exteriéru, prírodného prostredia, domu, pracoviska...), logistiky, služby...Neočakávame len hotové riešenia – cenná môže byť aj úvaha, ktorá vyvolá debatu, alebo bude začiatkom iných riešení.

Termín konania výstavy:
9. 9. – 11. 10. 2009


Charakter výstavy:
výberová, o výstavnej kolekcii rozhodne kurátorský tím, výber sa uskutoční na základe prihlášky a obrázku zaslaného mailom. Kritériami výberu je hodnota myšlienok a nápadov v súlade s cieľmi výstavy, kreativita, kvalita materiálového stvárnenia

Čo možno prihlásiť:
produkty, predmety, objekty, riešenia, ktoré nie je možné zdokumentovať v 3D forme, budú predstavené v 2D forme (poster max A2, foto doplnené popisom)

Kto sa môže prihlásiť:
študenti dizajnu a architektúry (stredné aj vysoké školy), profesionáli (dizajnéri, architekti, technológovia, myslitelia, vynálezcovia)

Ako sa treba prihlásiť:
poslať vyplnenú prihlášku (nájdete na www.sdc.sk) a obrázok na adresu: sdc@sdc.sk alebo dubravova@sdc.sk

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 22. Jún 2009

viac info: www.sdc.sk alebo dubravova@sdc.sk