Aktivity
Výstava

Študenti ŠÚV Josefa Vydru odborov Kameňosochárstvo, Dizajn a tvarovanie dreva, Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu a Ručné výtvarné spracúvanie textílií 

Ďalšia výstava vo výstavnom a informačnom bode SATELIT prináša pár zmien. Výstava bude sprístupnená už od 27. februára. Na vernisáž Vás však pozývame tento krát 3. marca - pondelok o 18,00.   

Kameň, drevo, textil a keramika sú štyri odbory zo súčasných ôsmych oddelení Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Vo výstavnom a informačnom bode Satelit predstavia to najlepšie z tvorby svojich žiakov prevažne z 3. a 4. ročníkov. Na výstave sa predstavuje vyše 40 exponátov. Návštevníci môžu pozrieť predmety, s ktorými sa stretávame v bežnom živote každodenne. Môžete si prísť sadnúť na krásnu drevenú lavičku, pozrieť si hrnčeky z keramiky, dotknúť sa misy z ušľachtilého kameňa či inšpirovať sa módnymi doplnkami, odevmi. Charakterizuje ich experiment, kreativita, ale aj výborné zvládnutie remesla, čo dáva veciam príťažlivosť a osobitosť. 

Oddelenie Kameňosochárstva pod vedením Juraja Hrbáčka, Dizajn a tvarovanie dreva, ktoré vedie Marián Huba, oddelenie Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu pod taktovkou Michala Zdraveckého a odbor Ručné výtvarné spracúvanie textílii pod vedením Anny Bohatovej sa hlásia k odkazu Školy umeleckých remesiel. Škola rozvíja u svojich žiakov nielen talent, ale učí ich aj uplatňovať sociálne, ekologické a pamiatkarské opodstatnenie ich tvorivej činnosti.

Ako každoročne, aj tento rok sa uskutočnia talentové skúšky, maximálny počet žiakov, ktorí môžu byť prijatí po úspešnom vykonaní prijímacieho konania, je celkove 60, škola môže prijať v jednotlivých študijných odboroch 6 – 9 žiakov. Počas štúdia sa žiaci pravidelne prezentujú na rôznych výstavách, veľtrhoch, workshopoch... Po ukončení štúdia absolventi pokračujú na vysokých školách z umeleckým či technickým zameraním.

Z histórie školy

Škola úžitkového výtvarníctva má osobitné postavenie medzi umeleckými školami na Slovensku, v roku 2007 oslávila už 75 rokov. Vznikla v roku 1930 ako Škola umeleckých remesiel. Jej zakladateľ Josef Vydra postavil vzdelávanie na princípoch spojenia duchovej práce s dielenskou. Práve tento princíp väzby s praxou a zásady funkcionalizmu ju spájajú s nemeckým Bauhausom a radia ju medzi moderné vzdelávacie inštitúcie. Vydra dotiahol k pedagogickej práci vynikajúcich domácich umelcov, napr. Ľudovíta Fullu alebo Mikuláša Galandu, a rozprúdil kontakty s významnými osobnosťami Európy, ktoré prišli prednášať do Bratislavy – Jan Tschichod, Hannes Mayer alebo László Moholy-Nagy a iní. Školu zrušili v roku 1939 a jej nová kapitola sa začala až roku 1945. Vystriedala niekoľko názvov a dnes je poznáme ako Školu úžitkového výtvarníctva. Od roku 1994 sa dôrazne prihlásila k odkazu svojho zakladateľa, keď sa jeho meno dostalo do názvu školy. Zo ŠÚV vyšlo množstvo absolventov, mnohí z nich sa stali poprednými osobnosťami slovenského umenia. 75. výročie existencie si pripomenula škola skvelou publikáciu  SŠUR + ŠUP + ŠÚV = 75, ktorá bola uvedená na trh koncom roka 2007.


Tlačová správa
Pozvánka
Plagát