Aktivity > Voda v dizajne


Výstava Voda v dizajne predstavuje projekt vytvorenia nových návrhov PET fliaš pre firmu Absopure. Americká firma Plastipak, ktorá oslovila Ateliér industrial designu VŠVU v Bratislave zadala tému s hlavnou ideou - 100 rokov firmy Absopure. Študenti mali za úlohu vytvoriť produkt, ktorý by niesol isté špecifické znaky popisujúce storočnú históriu firmy. Druhým aspektom pri tvorbe návrhu bolo „skúmanie“ vody, ako základnej podstaty prežitia.

Výstava ukáže proces tvorby a vzniku nového vizuálu fliaš, od prvotných ideí cez pracovné modely až po finálne modely, ktoré boli vyrobené v štúdiách Plastipaku.

Projekt odborne viedli vedúci Ateliéru industrial designu Mgr. art. Bjorn Kierulf s asistentom Mgr. art. Rastislavom Čeleďom. Na záver projektu zástupcovia firmy vyhodnotili celú súťaž, pričom tri najúspešnejšie študentské návrhy vyvzorovali a ponúkli študentom možnosť ďalšej individuálnej spolupráce.

Projekt mal charakter súťaže, pričom navrhnuté modely konzultovali a hodnotili dizajnéri, obchodníci a manažéri v Plastipaku. Tri najlepšie návrhy – Milan Novosedliak  4. roč., Michal Pažitný 3. roč., Ján Turzo 2. roč.

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu
Spoluorganizátor:  Ateliér Industrial design VŠVU, Plastipak, s. r. o.

Termín: 21.11. 2007 – 5. 1. 2008
Vernisáž: 21.11. 2007 o 17,00 hod
Miesto: Satelit, výstavno-informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava