Aktivity
Zbrane a kosti (Guns´n´Bones)

Výstava „Kosti a zbrane” prezentuje v kurátorskej koncepcii Márie Nepšinskej (SK) najnovšie práce šperkárok Bety K. Majerníkovej (SK) a Kristýny Španihelovej (CZ) . Bety aj Kristýna vo svojich posledných kolekciách pracujú so ženskou tematikou, ku ktorej pristupujú svojským, v niektorých momentoch možno drsným spôsobom reflektujúcim súčasné témy. Obe šperkárky majú za sebou viacero výstav po celej Európe a ich práce získali niekoľko medzinárodných ocenení. Šperk vnímajú obe ako konvenčný symbol krásy, cez ktorý reflektujú svoje postrehy a komentáre. Prepájajú krásu s utrpením, symboly živého a neživého, iróniu i kritiku vo viacerých úrovniach. Vizuálne „pekné“ a estetické šperky sa stávajú nositeľmi vážnych tém. Vzájomná spojitosť týchto dvoch kolekcií posilňuje výraz diel a zámerne ich posúva do nových súvislostí.

V rámci výstavy sa 20.júna 2009 (11.00 – 18.00) v priestoroch SATELITU bude konať Deň otvoreného ateliéru vybraných slovenských šperkárov, ktorý organizuje studio NUÉE. Návštevníci budú mať možnosť osobne sa stretnúť s autormi a tiež zakúpiť originálne šperky.

Bety K.Majerníková  (SK)
V sérii  WRAF sa autorka snaží  reflektovať  neustálu “vojnu” súčasnej ženy so svetom ktorý ju obklopuje. Je to kritická séria. Kritizuje na jednej strane to, že dnešná spoločnosť, na základe skreslených kritérií vytváraných médiami a reklamou očakáva v mnohých smeroch od žien nereálne výsledky, na druhej strane kritizuje aj ženy, za to že sa tomu podvoľujú, že sa snažia nereálnym kritériám vyhovieť, že často nebojujú za seba, ale proti sebe, proti svojim záujmom, zdraviu a telu.
Tvaroslovie šperkov – objektov tejto série vychádza z kontúr zbraní, granátov, ale aj srdca či kvetiny. Čierne perly, ktoré sú aplikované na perforované miesta objektov  - šperkov ako symboly strely, guľky, útoku. Sú z rôznych materiálov, ako hematit, mramor, sklo, oceľ, perleť. Niektoré časti objektov ostávajú perforované, čo je jasný symbol rany do terča.

Kristýna Španihelová (ČR)
Kolekcia kostených šperkov z cyklu Život ANIMA – (ženský princíp)
Táto kolekcia sa primárne zaoberá rastom a vývojom ženskej podstaty a ženským princípom. Anima je spojením hlbšieho a racionálne nepostihnuteľného tajomstva života. Vývojové úrovne Animy, rozvíjajú kvality akými sú: emocionálna otvorenosť, spiritualita, intuícia, kreativita a senzitivita.  Tematikou Animy sa zaoberá vo svojom diele Predstavy a spásy v alchýmii Carl Gustav Jung, autorka vychádza vo svojej tvorbe aj z jeho teórií. Šperky z cyklu Život ANIMA sú zhotovené s kostí, ktoré doplňujú vyrezané strieborné čipky, syntetické perly, plátkové zlato, pyrity, koral a korálky.