Národná cena za dizajn 2007Súťaž Národná cena za dizajn 2007 má svojich víťazov. V ôsmom ročníku celoštátnej súťaž dizajnu boli udelené dve Národné ceny za dizajn pre profesionálov – v kategóriach produktový a komunikačný dizajn, dve Ceny ministra školstva SR v kategórii študentský produktový a komunikačný dizajn a desať uznaní bez rozdielu poradia a kategórií. Generálny partner súťaže Audi, udelil Cenu Audi za dizajn pre mladého dizajnéra. Okrem toho v súťaži udelili ministri príslušných rezortov zvláštne ceny - Zvláštnu cenu ministra hospodárstva SR pre firmu, ktorá vo svojej firemej stratégii systematicky uplatňuje dizajn a Zvláštnu cenu ministra kultúry pre osobnosťza celoživotné aktivity v oblasti dizajnu.

Počet prihlásených prác 127, v kategórii produktový dizajn 31, v kategórii komunikačný dizajn 43, v kategórii študentský produktový dizajn 41, a v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

O súťaži rozhodovala 10 členná odborná porota s medzinárodným zastúpením zložená z dizajnérov, grafických dizajnérov a teoretikov dizajnu. Predsedníčkou poroty bola Lenka Žižková, ČR, členmi Bjorn Kierulf, Zdeno Kolesár, Katarína Hubová, Júlia Kunovská, Peter Paliatka, Massimo Pitis, Taliansko, Stanislav Stankoci, Martin Struss a Tibor Uhrín.

Všetky víťazné práce a výber ďalších účastníkov súťaže NCD 2007 sa predstaví na výstavách vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit, Dobrovičova 3 (produtový dizajn), a v Apollo Business Centre, Prievozská ul. v Bratislave (komunikačný dizajn). Výstavy budú sprístupnené verejnosti od 12. októbra do 18. novembra 2007.  K súťaži bol vydaný samostatný katalóg, v ktorom sú zdokumentované všetky zúčastnené dizajny.

Generálny partner súťaže: AUDI

Podujatie medialne podporili:

Arch, Stolársky magazín, Rádio Devín, Rádio FM, Design Trend, Atrium, Fun Radio,

Sita, Designum, Sme, STV, Strojárstvo, Twin City Journal, Informácie, Fórum architektúry, Projekt, www.czechdesign.sk
www.sdc.sk

Výsledky súťaže

Národná cena za dizajn 2007 v kategórii produktový dizajn

 Profi – Format, formátovacia píla
dizajn: Peter Jušcák, Jozef Kurila
výrobca. Kusing, Huncovce

   

Národná cena za dizajn 2007 v kategórii komunikačný dizajn

 Internetová stránka Slovenského národného divadla – www.snd.sk
dizajn: Martin Viktor Lipták, Daniel Blonski
klient: Slovenské národné divadlo, Bratislava

   

Cena ministra školstva SR - kategória študentský produktový dizajn

 Cestovný odev
dizajn: Pavla Tobková
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Júlia Sabová

   

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikacný dizajn „ a“ expanzia log a reklamy

 dizajn: Ondrej Gavalda
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Stanislav Stankoci, Palo Bálik

   

Cena Audi za dizajn

 Skladací mestský bicykel FAJNYJE2
dizajn: Peter Varga
škola: VSVU Bratislava, pedagóg: Ferdinand Chrenka

   

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

 Chirana – Medical, a. s. Stará Turá
   

Zvláštna cena ministra kultúry SR

 Prof. Lubomír Longauer
   

Uznania v sútaži NCD 2007

 Drevené stavebnice VEVA
dizajn: Jozef Kurila, Peter Jušcák spoluautor: Tibor Uhrín
výrobca: IDS, s. r. o., VEVA product, Huncovce

   
 Sunny Day, misky
dizajn: Patrik Illo
Výrobca: Rona, a. s., Lednické Rovne

   
 Kolekcia batohov Trek Sport 06 / 07
dizajn: Juraj Ondreáš, Martin Šuchan
výrobca: Tret Sport Trade, s. r. o., Žilina

   
 Archa, calúnená systémová sedacia súprava
dizajn: Peter Bohuš
výrobca: Domark, s. r. o., Žilina

   
 Maska – Performing Arts Journal
dizajn: Martin Mistrík
Klient: MASKA, Lublana, Slovinsko

   
 Agrotraktor
dizajn: Rastislav Jurcík
škola: TU Košice, pedagóg: Peter Wohlfahrt

   
 Kotva
dizajn: Ján Turzo
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Bjorn Kierulf

   
 Viacúcelové interiérové stolceky
dizajn: Marián Vano
škola: VSVU Bratislava, pedagóg: František Burian

   
 lie – stand, interaktívna kniha dizajn: Karol Prudil škola: VSVU Bratislava, pedagóg: Pavel Choma
   
 Šlabikár
dizajn: Monika Murínová
škola: TU Košice, pedagóg: Jozef Hašcák

   

Odovzdávanie cien súťaže Národná cena za dizajn 2007